Kontakti

Sanacijski upravitelj Opće bolnice Šibensko kninske županije:
Ante Županović, dr.med.

Centrala:
Telefon: +385 (0)22 641-641

Tajnica:
Karmen Rora,  adm.tehničar

Telefon: +385 (0)22 641-901

Fax: +385 (0)22 332-887

E-mail: ravnateljstvo@bolnica-sibenik.hr

E-mail: opca-bolnica-sibenik3@si.htnet.hr

Glavna sestra  bolnice:
Dragica Branica, Viša medicinska sestra

Telefon: +385 (0)22 641-204

Bolnička jedinica za centralno naručivanje:
Telefon: +385 (0)22 641-239

Fax: +385 (0)22 641-240

E-mail: opca.bolnica.sibenik10@si.t-com.hr

Adresa:
Stjepana Radića 83
22 000 Šibenik, Hrvatska